Regulamin sprzedaży biletów

1. Operatorem sprzedaży biletów jest firma BPM Tickets Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań NIP 7792412732, która na portalu Muno.pl prowadzi dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe odbywające się na terenie kraju i poza jego granicami. Dystrybucja biletów odbywa się wyłącznie w oparciu o stosowne umowy zawarte z Organizatorami wydarzeń. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży wyłącznie po stronie Organizatora danego wydarzenia.


2. Umowa sprzedaży pomiędzy nabywcą a firmą BPM Tickets Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie dokonania przez nabywcę zamówienia, a następnie uiszczenia zapłaty. Za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia na rachunek bankowy BPM Tickets Sp. z o.o.


3. Po wpływie środków na konto firmy BPM Tickets Sp. z o.o. bilet jest wysyłany pocztą tradycyjną lub w formie specjalnego biletu elektronicznego pocztą e-mail. Informacje na temat dystrybucji biletów na poszczególne wydarzenia publikowane są w szczegółach danego wydarzenia. Wpłata środków na konto musi nastąpić w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie będzie automatycznie anulowane, aby zakupić bilet należy wtedy ponowić procedurę zamówienia.


4. W przypadku płatności za pomocą systemu platnosci.pl należy się zapoznać z listą czasów realizacji zleceń http://serwis.platnosci.pl/metody-platnosci-i-czasy-realizacji-platnosci-online,1786.html


5. Wydrukowany bilet elektroniczny jest ważny jeśli okazuje go osoba legitymująca się dokumentem tożsamości wskazanym przy zakupie biletu w serwisie. Przy zakupie biletu i jego kontroli wymaga się dokumentu tożsamości tylko od tej jednej osoby, nawet jeśli bilet zakupiono na większą ilość miejsc. Kod kreskowy znajdujący się na bilecie jest ważny tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek kopiowanie wyklucza wpuszczenie na teren imprezy. Przy zakupie biletu i jego kontroli obowiązuje również regulamin przedsprzedaży i sprzedaży biletów Organizatora dostępny na jego stronie www. 


6. Rodzaje i ceny biletów na imprezę określa Organizator. Ceny biletów oferowanych w serwisie Biletomat.pl zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT. Do każdego zamówienia może być doliczona opłata serwisowa oraz wysyłkowa w zależności od wybranego przez nabywcę sposobu dostarczenia zamówienia. Wysokości opłat wyszczególnione w detalach danego wydarzenia.


7. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia imprezy. Są to działania podjęte w myśl ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Stosownie do art. 16 ust. 2 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 tej Ustawy. W przypadku odwołania imprezy odpowiedzialność za zwrot pieniędzy za bilety realizuje Organizator wydarzenia, chyba, że zostanie to inaczej uregulowane odrębną umową. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży biletów proszę składać pod adresem biuro [at] biletomat.pl Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.


8. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę BPM Tickets Sp. z o.o. swoich danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia, w celu zakupu biletów.

 

https://www.biletomat.pl/regulamin/

Korzystanie z witryny muno.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.